POMIARY - EkoFenster

Idź do spisu treści

Menu główne

POMIARY

Mierzymy okna.

Prawidłowo zmierzone okno umożliwia swobodną pracę – rozszerzanie się profili (PCV) pod wpływem temperatury, oraz nie stwarza problemów przy montażu stolarki w otworze okiennym na kotwy i uszczelnienie pianami montażowymi.

 Przyjmuje się, że dobrze zmierzone okna są mniejsze o 3 cm na szerokości i 6-7 cm na wysokości. Optymalny luz montażowy wynosi około 1,5 cm na stronę (boki i górna rama okna) oraz około 5 cm pod oknem w celu nie utrudnionego montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Luzy niezbędne do prawidłowego montażu okien mierzymy zawsze od „gołego” muru – w nowo budowanym domu a jeśli wymieniamy okna w domu w który ościeża zostały otynkowane należy je uprzednio odkuć.

 Przy pomiarach stolarki okiennej nie ma specjalnie różnic w zasadach jakimi należy się kierować przy zdejmowani wymiarów. Generalnie różnica pojawia się przy oknach wykonanych z drewna, gdyż dolna rama zazwyczaj jest już przystosowana do montażu w niej parapetów (rama jest specjalnie do tego celu frezowana). W innych przypadkach, czyli w okna wykonanych z aluminium czy PCV standardem jest montowanie parapetów pod ramą (szczególnie ważne w przypadku parapetów zewnętrznych by prawidłowo odprowadzić wodę opadową poza płaszczyznę stolarki okiennej i samej ściany).

Jakie duże może być okno?

 Na papierze możemy namalować okno o nie ograniczonych wymiarach. Życie mówi że jednak ograniczają nas pewne wymiary i tak w przypadku okna jednoskrzydłowego o standardowej szybie przyjmuje się zakres wymiarów pomiędzy 50 a 150 cm a dokładne maksymalne wymiary są zawsze określone w dokumentacji technicznej danego sytemu profili.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego